Pellets kopen

Onuitputtelijk

Pellets in een pelletkachel worden eerst vergast, waarna het ontstane gas verbrand wordt. De CO2 (koolstofdioxide) die uitgestoten wordt tijdens het verbranden van het gas is dezelfde hoeveelheid als die opgenomen werd tijdens de levenscyclus (groeiproces) van de boom waar de pellets van gemaakt zijn.

Wanneer er weer een nieuwe boom geplant wordt, kan de CO2 bovendien weer opgenomen worden door deze boom, en zo wordt de cirkel van recyclen (korte koolstofkringloop) in stand gehouden. Dat betekent dat de totale CO2-uitstoot als nul gezien kan worden, er komt geen extra CO2 in de atmosfeer. Er komt minder CO2 vrij bij de verbranding als bij natuurlijke verrotting.

80% besparing ten opzichte van fossiele brandstoffen

Natuurlijk moeten we in ons achterhoofd houden dat tijdens het transport en de productie van pellets ook CO2 uitgestoten wordt. Maar in totaliteit levert dit toch een besparing van wel 80% op ten opzichte van fossiele brandstoffen. De totale ‘grijze’ energie die nodig is om pellets te produceren bedraagt 2-3%. Bij gas is dit 10%, bij stookolie 13% en bij elektriciteit 30%!