Pellets kopen

Laag vervuilingsrisico

Pellets vormen op drie verschillende manieren een laag vervuilingsrisico voor het milieu.

Het maken en verbranden van pellets zorgt voor 80% minder CO2 uitstoot dan het produceren en verbranden van fossiele brandstoffen. En door de duurzame cyclus van een boom gebruiken voor pellets en een nieuwe boom planten, wordt de CO2 die vrijkomt tijdens het verbranden van pellets weer door de nieuwe boom opgenomen. Dat betekent nog minder verontreinigende stoffen in de atmosfeer.

Voorheen werd timmerafval naar de vuilnisbelt gebracht. Als het hout vergaat, komt er methaangas vrij, een zeer krachtig gas dat wel 25 keer schadelijker is dan CO2. Door dit afvalhout te verwerken tot pellets, wordt dus ook de uitstoot van methaangas drastisch verminderd.

Schone brandstof

Tot slot zijn pellets eenvoudig op te ruimen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de fossiele brandstof olie. Wanneer u olie knoeit, is dit moeilijk weg te poetsen en kan dit enorme schade aanbrengen aan het milieu. Wanneer u pellets knoeit, kunt u deze eenvoudig oprapen en weggooien. Op deze manier vormen ze ook een laag vervuilingsrisico.

Pellets stinken niet, maken geen vlekken en kunnen niet ontploffen, en door de gesloten verbrandingskamer komt er geen stof of roet vrij.